Z túžby podeliť sa - Marián Gavenda

  • Z túžby podeliť sa - Marián Gavenda
4.00
Bez DPH: 3.64€

Dostupnosť: Na sklade

Marián Gavenda (1963) roku 1988 emigroval do Talianska. Kňazskú formáciu dostal v Pápežskom kolégiu Nepomucenum, prvý cyklus filozofie a teológie absolvoval na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme a špecializáciu na Inštitúte spirituality Pápežskej gregoriánskej univerzity, kde v roku 1996 dosiahol licenciát z teológie. Spolupracoval s vydavateľstvom Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme a so slovenskou sekciou Vatikánskeho rozhlasu. Po návrate na Slovensko pôsobil ako kaplán v Bratislave a v Leviciach, od roku 1996 ako prefekt v bratislavskom kňazskom seminári a odborný asistent Katedry dogmatiky na RKCMBF – UK v Bratislave. Bol členom zboru konzultorov Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. V roku 2001 mu Ján Pavol II. udelil titul pápežský prelát. Od roku 1996 bol zástupcom šéfredaktora Duchovného pastiera. V rokoch 2000 – 2008 pôsobil ako šéfredaktor Katolíckych novín. V rokoch 2000 – 2006 bol hovorcom Konferencie biskupov Slovenska.
128 strán, brožované.