Prívesok - Medailón - škapuliar - Panna Karmelská

  • Prívesok - Medailón -  škapuliar - Panna Karmelská
0.35
Bez DPH: 0.29€

Dostupnosť: Na sklade

Prívesok - Medailón - starostriebornej farby, veľkosti 1.6x2.2cm.
1 kus v balení - prívesok je obojstranný.

Čo je škapuliar?
Škapuliar je Máriine rúcho, je znakom pokánia a obrátenia. Kto prijíma škapuliar, zrieka sa zlého ducha , obnovuje krstné prisľúbenia a odovzdáva sa Márii ako jej dieťa. Škapuliar znamená zasvätenie sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

Prisľúbenia karmelitánskeho škapuliara
1. Kto umrie oblečený do sv. škapuliara, nebude zatratený.
2. Ten, kto nosí sv. škapuliar, si ako ctiteľ Matky Božej zabezpečuje jej ochranu pre dušu i telo v tomto živote a mimoriadnu pomoc v hodine smrti.
3. Každý, kto nábožne nosí sv. škapuliar a zachováva čistotu podľa svojho stavu, bude vyslobodený z očistca v prvú sobotu po svojej smrti; je to tzv. privilégium soboty (Ján XXII., bula Sacratissimo uti culmine, 3. 3. 1322).
4. Tí ktorí patria do Bratstva sv. škapuliara, sú duchovne spojení s karmelitánskym rádom a majú účasť na jeho duchovných dobrách v živote i po smrti, ako sú sväté omše, sv. prijímania, sebazapierania, modlitby, pôsty …

Škapuliar má byť zhotovený z vlnenej látky hnedej farby. Na jednom kúsku má byť obraz Matky Škapuliarskej a na druhom Srdce Ježišovo.
Škapuliar má byť posvätený kňazom alebo diakonom. Treba ho nosiť tak aby jedna jeho časť spočívala na pleciach a druhá na prsiach.
V roku 1910 pápež PIUS X. dovolil nahradenie pláteného škapuliara medailou posvätného škapuliara.
ak škapuliar, ako i medaila sa majú nosiť patričným spôsobom.
Osoby, ktoré nosia škapuliar a patria do Bratstva posvätného škapuliara, majú účasť na duchovných dobrách celého karmelitánskeho rádu, nazývajú sa bratmi a sestrami a duchovným spôsobom nimi skutočne sú.