Krížová cesta: Uzdravenie našich rán - s. Anastasia

  • Krížová cesta: Uzdravenie našich rán - s. Anastasia
2.90
Bez DPH: 2.64€

Dostupnosť: Na sklade

Od roku 2000 som počas každej dovolenky rozjímala o umučení Pána - medzi pútnikmi v Medžugorí. Práve tam vznikla myšlienka napísať krížovú cestu, ktorá by pomohla otvoriť naše srdcia Božej láske.
Toľko rán nás uzatvára pred prijatím tejto lásky! Hľadala som inšpiráciu na rozjímania, ktoré by pomohli vnímať pobožnosť krížovej cesty ako modlitbu za vnútorné uzdravenie. Boh mi ju počas dlhých rokov odhaľoval prostredníctvom ignaciánskych duchovných cvičení a lectio divina. Teraz sa o to, čo som dostala, túžim podeliť.
Božiemu milosrdenstvu zverujem všetkých, ktorí prispeli k týmto rozjímaniam, i tých, ktorým budú slúžiť. Nech sa naplno prejavia slová proroka: „A jeho ranami sme uzdravení“ (Iz 53, 5).
48 strán, brožované.