Mária Valtorta: vizionárka a mystička - François-Michel Debroise

  • Mária Valtorta: vizionárka a mystička - François-Michel Debroise
7.90
Bez DPH: 7.18€

Dostupnosť: Na sklade

Mária Valtorta (1897–1961) je známa predovšetkým monumentálnym mystickým dielom L’Evangelo come mi e stato rivelato (Evanjelium, ako mi bolo odhalené). V zajatí rozbúrených vôd predkoncilovej Cirkvi sa však ocitlo na Zozname zakázanej literatúry, no zároveň bolo nespornou duchovnou potravou pre svätcov a blahoslavených našej doby. Autor sa v tejto knihe pokúša o opätovné objavenie tohto „výnimočného daru“ predloženého pápežovi Piovi XII., ktorý podporil jeho vydanie. Zároveň sa usiluje do hĺbky preskúmať osobnosť Márie Valtorty na pozadí rodinných a dejinných reálií.
Kniha sa venuje týmto témam:
život a zásluhy Márie Valtorty,
význam a vplyv jej diela na našu dobu,
okolnosti jeho umiestnenia na Zoznam zakázaných kníh i jeho následné zrušenie,
bezchybnosť z pohľadu učenia Cirkvi,
mystická, exegetická, teologická a prorocká hodnota diela,
podpora pápežov, kardinálov, teológov a biblistov.
François-Michel Debroise, špecialista na dielo Márie Valtorty, je s Mons. Reném Laurentinom spoluautorom dvoch kníh o zjaveniach mystikov. Spoločne s Jeanom-Françoisom Laverom vytvorili Slovník osobností Evanjelia podľa Márie Valtorty.

128 strán, lepená / mäkká obálka.